‘Ayet’ kategorisi için arşiv

Pazar, 15 Mayıs 2016

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Asra (zamana) yemin ederim ki; İnsan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak îmân edip sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnâdır.”
(Asr, 1-3)

Cumartesi, 14 Mayıs 2016

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Yedi kat gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu tesbîh eder. O’nu hamd ile tesbîh etmeyen hiçbir varlık yoktur. Ne var ki, siz onların tesbîhini anlayamazsınız! Şüphesiz ki O, Halîm (azapta hiç acele etmeyen)dir, Gafûr (çok bağışlayandır)dır.”
(İsrâ, 44)

Cuma, 13 Mayıs 2016

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”
(Zilzâl, 7-8)

Perşembe, 12 Mayıs 2016

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiç bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah’a göre kolaydır. Kaybettiklerinize aşırı üzülmeyiniz ve O’nun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır.”
(Hadid, 22-23)

Çarşamba, 11 Mayıs 2016

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Rahmân (çok merhametli olan Allah), Kur’ân-ı öğretti. İnsanı yarattı ve ona açıklamayı öğretti.”
(Rahmân, 1-4)