‘Ayet’ kategorisi için arşiv

Salı, 21 Ekim 2014

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“…Allâh onlardan râzıdır, onlar da Allâh’dan râzıdır.”
(Beyyine, 8)

Pazartesi, 20 Ekim 2014

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Kim âhiret kazancını istiyorsa, onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kârını istiyorsa ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun âhirette bir nasibi olmaz.”
(Şûrâ, 20)

Pazar, 19 Ekim 2014

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey îmân eden­ler! Eğer Al­lah’tan it­ti­kâ eder­se­niz, O, si­ze bir fur­kan (iyi ile kö­tü­yü ayırt ede­cek bir ilim, fi­râ­set ve an­la­yış) ve­rir, gü­nah­la­rı­nı­zı ör­ter ve si­zi ba­ğış­lar. Çün­kü Allah, bü­yük lu­tuf sâhibi­dir.”
(En­fâl, 29)

Cumartesi, 18 Ekim 2014

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“…Kadınlarla iyi geçinin, onlara güzel muâmele edin!..”
(Nisâ, 19)

Cuma, 17 Ekim 2014

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Sana Allâh yolunda kimlere ve ne harcayacaklarını sorarlar. De ki: İnfâk edeceğiniz mal; anne-baba, akrabâlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış garipler için olmalıdır…”
(Bakara, 215)