‘Ayet’ kategorisi için arşiv

Salı, 22 Temmuz 2014

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“İşte böylece sizi (ifrat ve tefritten uzak) mûtedil bir ümmet yaptık ki, bütün insanlar üzerine şahitler olasınız, Rasûl (Hz. Muhammed sav) de sizin üzerinize şahit olsun…”
(Bakara, 143)

Pazartesi, 21 Temmuz 2014

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“…Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda,  (Zulümlerin, haksızlıkların, iyi ve kötü, küçük ve büyük bütün amellerin yazılı olduğu) defterler açıldığında, Gökyüzü sıyrılıp alındığında,  Cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında, Kişi (ebedî hayatı için) neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır!”
(Tekvîr, 8-14)

Pazar, 20 Temmuz 2014

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey îmân edenler! Allah’tan korkun ve sâdıklarla berâber olun!..”
(Tevbe, 119)

Cumartesi, 19 Temmuz 2014

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Sadakalar (zekâtlar), Allâh’tan bir farz olarak ancak fukarâya (geçimini temin edemeyen, ya da çok zor temin edebilenlere), mesâkîne (hiçbir şeyi olmayanlara), onun üzerine âmil olanlara (zekât toplama memurlarına), müellefe-i kulûba (kalbleri İslâm’a ısındırılması gerekenlere), kölelik altında bulunanlara, borçlulara, Allâh yolundakilere (mücâhidlere, dînî ilim talebelerine vs.) ve yolda kalmışlara mahsustur. Allâh pek iyi bilendir, hikmet sâhibidir.”
(Tevbe, 60)

Cuma, 18 Temmuz 2014

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey îmân edenler! Ne bir alışveriş ne bir dostluk ne de (Allâh’ın izni olmadıkça) bir şefaat bulunmayan kıyâmet günü gelip çatmadan önce, rızıklandırdığımız nîmetlerden Allâh yolunda cömertçe sarf edin. Küfrân-ı nîmet (nankörlük) içinde olanlar, zâlimlerin tâ kendileridir.”
(Bakara, 254)