‘Ayet’ kategorisi için arşiv

Pazartesi, 13 Ekim 2014

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“De ki: «İşleri yönünden âhirette en büyük kayba uğrayanların kimler olduklarını bildireyim mi? Onlar o kimselerdir ki dünya hayatında yaptıkları işlerin karşılıkları hep boşa gidecektir. Hâlbuki kendilerinin güzel güzel işler yaptıklarını sanırlar.»”
(Kehf, 103-104)

Pazar, 12 Ekim 2014

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“…(Vay hâline o kimsenin) ki o, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur. (O,) malının kendisini ebedî kılacağını zanneder. Hayır! Andolsun ki o, Hutameʼye atılacaktır. Hutameʼnin ne olduğunu bilir misin? Allâhʼın, tutuşturulmuş, (yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir…”
(Hümeze, 2-7)

Cumartesi, 11 Ekim 2014

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“…Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hattâ daha da şaşkındırlar. İşte asıl gâfiller onlardır.”
(A‘râf, 179)

Cuma, 10 Ekim 2014

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“El­bet­te sen ölü­le­re du­yu­ra­maz­sın! Sırt çe­vir­miş gi­der­ler­ken, (ger­çek­le­re kar­şı kulak­la­rı mühürlenmiş) sa­ğır­la­ra o dâ­ve­ti işit­ti­re­mez­sin!.. Sen (ha­kî­ka­te âmâ olan) kör­le­ri de düş­tük­le­ri dalâlet­ten çıkarıp doğ­ru yo­la ge­ti­re­mez­sin!.. ”
(Neml, 80-81)

Perşembe, 09 Ekim 2014

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekânı bilir. (Bunların) hepsi açık bir kitapta (levh-i mahfuz’da) dır.”
(Hud, 6)