‘Ayet’ kategorisi için arşiv

Pazartesi, 16 Kasım 2015

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey mü’minler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın; belki de onlar, kendilerinden daha iyidir…”
(Hucurât, 11)

Pazar, 15 Kasım 2015

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey îman edenler! Size “Meclislerde yer açın” denilince yer açın ki Allah da size genişlik versin. Size “Kalkın” denilince de kalkın ki Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”
(Mücâdele, 11)

Cumartesi, 14 Kasım 2015

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Kim Allah’a ve Resûl’e itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddîkler, şehidler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!”
(Nisâ, 69)

Cuma, 13 Kasım 2015

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Gizli konuşmalar şeytandandır. Bu, iman edenleri üzmek içindir. Oysa şeytan, Allah’ın izni olmadıkça, müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler Allah’a dayanıp güvensinler.”
(Mücâdele, 10)

Perşembe, 12 Kasım 2015

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vaat eder. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir.”
(Bakara, 268)