‘Ayet’ kategorisi için arşiv

Pazar, 13 Nisan 2014

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“O ki, (gece namaza) kalktığın zaman seni görüyor.”
(Şuarâ, 218)

Cumartesi, 12 Nisan 2014

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“İyi­likle kö­tü­lük bir olmaz. Sen kö­tü­lü­ğü en gü­zel bir tarz­da ön­le­me­ye ça­lış. O za­man (gö­re­cek­sin ki), se­nin­le ara­sın­da düş­man­lık bu­lu­nan kim­se, san­ki can­dan ve sı­cak bir dost olu­ver­miş­tir.”
(Fussilet, 34)

Cuma, 11 Nisan 2014

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Onlar, dünyâ hayatının görünen yüzünü bilirler. Âhiretten ise, onlar tamamen gâfildirler.”
(Rûm, 7)

Perşembe, 10 Nisan 2014

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da (kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir.”
(Şûrâ, 11)

Çarşamba, 09 Nisan 2014

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.”
(Tevbe, 18)