‘Ayet’ kategorisi için arşiv

Salı, 16 Ağustos 2016

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından (bir lûtuf olmak üzere) size âmâde kılmıştır. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır.”
(Câsiye, 13)

Pazartesi, 15 Ağustos 2016

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Allâh’ı unutan ve bu yüzden Allâh’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.”
(Haşr, 19)

Pazar, 14 Ağustos 2016

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“…Eğer Sana gelen bu ilimden sonra, onların arzularına uyarsan, (işte o zaman) Allah tarafından Sen’in ne bir dostun ne de bir koruyucun vardır.”
(Ra‘d, 37)

Cumartesi, 13 Ağustos 2016

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“…Mümin kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz şartıyla, namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir. Kim (İslâmî hükümlere) inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa gitmiştir. O, ahirette de ziyana uğrayanlardandır.”
(Mâide, 5)

Cuma, 12 Ağustos 2016

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) âkıbet, takvâ sahiplerinindir.”
(Kasas, 83)