Mslim, Birr, 30

Raslullah (sav) buyurdular:
Birbirinizi ekememezlik gibi kt huylara kap?lmay?n?z. fke ve h?nc?n?z? birbirinizden ?karmaya kalkmay?n?z. Birbirinizin ay?plar?n? ara?t?rmay?n?z. Ba?kalar?n?n konu?tuklar?na kulak kesilmeyiniz Ey Allh?n kullar?! Karde? olunuz!
(Mslim, Birr, 30)

Yorum yapma kapalı.