Müslim, Birr, 30

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Birbirinizi çekememezlik gibi kötü huylara kapılmayınız. Öfke ve hıncınızı birbirinizden çıkarmaya kalkmayınız. Birbirinizin ayıplarını araştırmayınız. Başkalarının konuştuklarına kulak kesilmeyiniz… Ey Allâh’ın kulları! Kardeş olunuz!”
(Müslim, Birr, 30)

Yorum yapma kapalı.