Müslim, Birr 14,15, Tirmizî, Zühd 52

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“İyilik güzel ahlâktan ibarettir. Günah ise içini tırmalayan ve insanların bilmesini istemediğin şeydir.”
(Müslim, Birr 14,15, Tirmizî, Zühd 52)

Yorum yapma kapalı.