‘mukabele’ olarak etiketlenmiş yazılar

Cuma, 11 Haziran 2010

ihsân: 1. İyilik etme. 2. Bağış, bağışlama. 3. Verilen, bağışlanan şey. 4. Lütuf, iyilik.
mukâbele: Karşılık verme, karşılama.

Pazar, 18 Nisan 2010

mukabele: Karşılık verme, karşılama, karşılık.
mahrum:
İstediğini, dilediğini elde edememe.
lakayd:
Kayıtsız, ilgisiz.

Perşembe, 11 Şubat 2010

mukabele: 1. karşılık verme, karşılama. 2. camilerde halka karşı Kur’an okuma.
mazhar:
1. bir şeyin göründüğü, çıktığı yer. 2. nail olma, şereflenme.

Cumartesi, 09 Ocak 2010

mukabele: 1. karşılık verme, karşılama. 2. karşı gelme. 3. birbiriyle karşılaştırma; karşılıklı yapılan okuma. 4. camilerde halka karşı Kur’an okuma.
icâzet:
1. izin, ruhsat. 2. diploma. 3. eski bir yazı türü
müderris: l. ders veren, ders okutan; medrese dersi okutan. 2. profesör.