28 Temmuz 2021
19 Zi'l-Hicce 1442

İki günü bir olan ziyandadır. ( Hadis-i Şerif )

Ayet

25.12.2019

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekini (semavi kitapları) doğrulayıcı olarak gelen gerçektir. Allah, kullarının (her halinden) haberdardır, görendir.” (Fâtır, 31)

Hadis

25.12.2019

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Şayet mes’ûd, mutlu ve bahtiyar insanlar gibi yaşamak, şehîdler gibi ölmek, mahşer günü kurtuluş, sıcak günde gölge ve gölgelik, sapıklık gününde hidâyet isterseniz Kur’an’ı öğreniniz. Zira o, Rahman Teâlâ’nın kelâmıdır. Şeytandan koruyucudur ve mizanda ağır gelir.” (Hîndî, Kenzü’l-ummâl, hadis no: 2439, Süyûtî, Câmiu’l-ehâdîs, XXIII, 385)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna

25.12.2019

el-Vâlî: Mülkünü tek başına idare eden, kâinatın tek yöneticisi, bütün varlıkların hükümdarı, onların üzerinde istediği şekilde tasarrufta bulunan ve onlar üzerinden bol bağış ve ihsanda bulunan demektir.

Makale

25.12.2019

Hadis-i şerifte şöyle rivâyet edilmiştir:

“Kıyâmet günü ortaya çevresi nur ile kaplı olan nurdan minberler konulur. Her minberin yanında cennet develerinden dişi bir deve vardır. Bir münâdî şöyle nidâ eder: ‘Allah’ın kitabını yüklenip taşıyanlar nerededir? Geliniz! Allah Teâlâ kullarıyla arasındaki sorgulaması bitinceye kadar minberlerin üzerine oturunuz. Size korku ve üzüntü yoktur. Allah Teâlâ kulların sorgulamasını tamamlayınca bu kişiler bu develer üzerinde cennete taşınırlar.” (Deylemî, Hadis No: 987.)

Kısa Günün Kârı

25.12.2019

Allah Teâlâ bizleri ve sizleri Kur’an okumayı ganimet bilenlerden, onun hitap lütfuyla şereflenenlerden, nur ve sırlara vâsıl olanlardan eylesin.

Kelime

25.12.2019

münâdî: Müezzin.
lafza: Bir tek söz veya kelime.

Dua

21.05.2018

Rasul-i Ekrem (sav) şöyle dua ederdi:
Allahım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allahım! Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allahım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senden başka ilâh yoktur.
(Buhari, Daavut 60; Müslim, Zikir 70.)

Günün Tarihi

21.05.2018

Peygamber Efendimiz’in Hicreti (622) - Testtir

Fotoğraf

21.05.2018

E-Bülten
E-bülten listemize mail adresinizi bırakarak bizden haberdar olabilirsiniz!